Zarząd klubu YKP Białystok

WIESŁAW ŻYTOWIECKI
KMDR KLUBU
WALDEMAR KUBAK
WICEKMDR KLUBU
MAŁGORZATA BOHATYREWICZ
SEKRETARZ KLUBU
GRZEGORZ ZALEWSKI
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
ZBIGNIEW KOMOCKI
SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ
ROMAN IGNACIUK
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ