Członkostwo YKP Białystok

Dołącz do naszej organizacji

Aby stać się członkiem YKP Białystok należy w pierwszej kolejności zapoznać się z informacjami dotyczącymi członkostwa w statucie klubowym w rozdziale członkostwo, a następnie przystąpić do wypełniania deklaracji członkowskiej (PDF, DOC). Po wypełnieniu swojej deklaracji proszę o skontaktowanie się z nami w celu jej przekazania np. na spotkaniu klubowym. Członkostwo daje ci prawo:

  • uczestniczyć w rejsach, regatach, konkursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub;
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Klubu, wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
  • korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów ze wszystkich urządzeń i uprawnień jakie posiada lub nadaje Klub.

Jeżeli posiadasz pytania odnośnie członkostwa, prosimy o kontakt e-mail na adres klubowy.

deklaracja (pdf)    deklaracja (doc)