Działamy bezustannie od 1977 r.

Dnia 14.10.1977 r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie klubu żeglarskiego przy Oddziale Zakładowym PTTK Fabryki Przyrządów i Uchwytów Białystok. Założycielami byli: Sławomir Bezubik, Andrzej Caban, Józef Dragon, Zbigniew Gołąbiewski, Henryk Jabłoński, Ireneusz Kossakowski, Leszek Wiesław, Bogdan Mackiewicz, Andrzej Moroz, Włodzimierz Olifieruk, Stefan Paprocki, Mikołaj Pawlicz, Anatol Piekarski, Krzysztof Pytel, Ryszard Suchocki, Andrzej Trojanowski.

W dniu 13.04.1978 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu klubu żeglarskiego przy PTTK podjęto decyzję o przekształceniu Klubu i przejście do struktur Yacht Klubu Polski. Pierwszym Komandorem został Zbigniew Gołąbiewski. Decyzją Wojewody z dn. 31.10.1978 r. YKP Białystok został wpisany do rejestru stowarzyszeń pod numerem 52/I/78. Decyzją ZG YKP z dnia 6.12.1979 r. YKP Białystok przyjęto do Związku Yacht Klubów Polski. W 1978 r. zakupiono dziewięć Omeg i odbył się pierwszy kurs żeglarski. W tym samym roku został zorganizowany przez YKP Białystok I Zlot Żeglarzy Białostoczyzny. Naszych klubowiczów nie zabrakło również na morzu, w 1979 r. Horodeńska, A. Matwiejuk, A. Pawelski, A. Piekarski odbyli I rejs po Bałtyku na jachcie CHROBRY. Do dziś klubowicze chętnie wybierają się na rejsy morskie.

Członkowie YKP Białystok odznaczają się dużą inicjatywą. W 1993 r., koledzy A. Piekarski, J. Maliszewski, W. Sołoweij rozpoczęli budowę jachtu kilowego Giga. Z inicjatywy tych samych osób zawiązano maszoperię do budowy formy MORSA RT. Z tej właśnie formy w 1991 roku koledzy M. Mirosław, L. Krysiuk, R. Markowski, M. Niewiński, W. Wysocki, A. Staniszewski, T. Dudziński, R. Gadomski zbudowali następny jacht – MORS RT A-470. Baza żeglarska klubu znajdowała się nad Jeziorem Rajgrodzkim w Ośrodku „Łabędź”.

Po wielu latach żeglowania po jeziorze Rajgrodzkim, licznych przygodach i perypetiach z nim związanych , ze względu na zbyt wysokie koszty dzierżawy doków w roku 1998 jachty zostały przewiezione do portu Ligi Obrony Kraju w Giżycku. Omegi zostały sprzedane gdyż nie były w pełni własnością YKP, należały do FPiU Bizon- Bial, a najstarszy z naszych jachtów („Giga”) został przeniesiony do Łap. W międzyczasie korzystając z klubowej formy Morsa RT zbudowano wiele jachtów, które pływając pod naszą banderą są stałym widokiem wód śródlądowych. Latem 2004 r. z inicjatywy ówczesnego wicekmdr. Mariusza Małyszki w klubie założono sekcję pływania na katamaranach typu Hobie-Cat, która jako pierwsza zaczęła promować tego rodzaju pływanie wśród środowisk żeglarskich na Podlasiu. W 2006r. została powołana do życia Sekcja Morska YKP Białystok „Niezniszczalni”. Celem sekcji jest propagowanie żeglarstwa morskiego i organizacja rejsów morskich turystyczno-szkoleniowych. Celem sekcji jest propagowanie żeglarstwa morskiego i organizacja rejsów morskich turystyczno-szkoleniowych. W roku 2007 bazą wypadową YKP Białystok na Mazurach był port Klubu Żeglarskiego „REF” Łapy w Skorupkach nad jeziorem Tałtowisko, a obecnie od 2009r. nowym portem jest Kozin nad j. Jagodne. YKP Białystok uczestniczy regularnie w różnorodnych imprezach żeglarskich, gdzie godnie reprezentuje barwy YKP.