YACHT KLUB POLSKI BIAŁYSTOK

ZARZĄD KLUBU

W tym miejscu będziemy zamieszczać informacje dotyczące pracy Zarządu Klubu. Planujemy zaprezentować Państwu poszczególne osoby, które pracą społeczną przyczyniają się do ciągłego rozwoju Klubu.

WIESŁAW ŻYTOWIECKI

KMDR KLUBU

GRZEGORZ ZALEWSKI

WICEKMDR KLUBU

DARIUSZ ŻADZIŁKO

WICEKMDR KLUBU

KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Rutkowski Rafał

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

ZBIGNIEW KOMOCKI

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ