YACHT KLUB POLSKI BIAŁYSTOK

SEKCJA MORSKA

Yacht Klub Polski Białystok zaprasza wszystkich, tak młodzież jak i dorosłych, zainteresowanych udziałem w rejsach morskich do wstąpienia do Sekcji Morskiej naszego klubu.

Członkowie Yacht Klubu Polski Białystok biorą udział w rejsach morskich odwiedzając między innymi porty Bałtyku, Morza Północnego, Śródziemnego oraz Karaibów.

Historia sekcji morskiej zaczyna się dnia 13 grudnia 2006 roku, w którym odbyło się zebranie grupy inicjatywnej mającej na celu powołanie wydzielonej Sekcji Morskiej YKP Białystok – „Niezniszczalni” zrzeszającej żeglarzy czynnie biorących udział w rejsach morskich. Celem naszej sekcji morskiej jest propagowanie żeglarstwa morskiego i organizacja rejsów morskich turystyczno-szkoleniowych.

WYDARZENIA GALERIA

Dodatkowe informacje

więcej