YACHT KLUB POLSKI BIAŁYSTOK

CZŁONKOSTWO I SKŁADKI

Aby stać się członkiem YKP Białystok należy w pierwszej kolejności zapoznać się z informacjami dotyczącymi członkostwa w statucie klubowym w rozdziale członkostwo, a następnie przystąpić do wypełniania deklaracji członkowskiej (PDF, DOC). Po wypełnieniu swojej deklaracji proszę o skontaktowanie się z nami w celu jej przekazania np. na spotkaniu klubowym.

Jeżeli posiadasz pytania odnośnie członkostwa, prosimy o kontakt e-mail na adres klubowy.

DEKLARACJA .DOCX DEKLARACJA .PDF

SKŁADKI KLUBOWE 2023

Informacja odnośnie wysokości składek została przesłana e-mailem.

KONTO DO WPŁAT