Zarząd klubu YKP Białystok (2018-2022)

WIESŁAW ŻYTOWIECKI
KMDR KLUBU
GRZEGORZ ZALEWSKI
WICEKMDR KLUBU
DARIUSZ ŻADZIŁKO
WICEKMDR KLUBU
MAŁGORZATA BOHATYREWICZ
SEKRETARZ KLUBU
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
SŁAWOMIR DMOCHOWSKI
SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ
ZBIGNIEW KOMOCKI
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ